Nedemektir.Net | Sadece Kısa Cevaplar bulunma durumu Ne Demek , bulunma durumu Nedir, bulunma durumu Anlamı Nedir
bulunma durumu

Soru:bulunma durumu Ne Demek ? bulunma durumu Nedir?

 

Cevab:ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda bulunuş bildiren, -da / -de, – ta / -te ekleri ile kurulan durum, kalma durumu, lokatif. okulda, evde, sokakta, işte vb.